....Mamy przyjemność zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością. Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych od czasu wejścia w życie Ustawy o własności lokali tj. od 1995 r. (jako Zarząd lub Zarządca). Jesteśmy jedną z pierwszych firm wykonujących usługi tylko dla Wspólnot Mieszkaniowych, posiadamy wieloletnie doświadczenie.
 
Jako DUO S.C. działamy od marca 1999 r. na podstawie:
  • Umowy Spółki z dnia 28.02.1999 r. (z późn. zm.)
  • REGN 014898898
  • NIP 527-22-42-671
 
Posiadamy niezbędne do prowadzenia działalności uprawnienia:
  • licencję zarządcy nieruchomości Nr 12187
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 
Oferujemy pełen zakres usług związanych z obsługą Wspólnot Mieszkaniowych:
  • administracyjno - księgowe
  • eksploatacyjno - techniczne
 

....Firma nasza stara się we wszystkich nieruchomościach minimalizować koszty eksploatacji bieżącej, a jednocześnie w miarę możliwości wyprowadzić budynki z wieloletnich zaniedbań remontowych.

Dbamy o interesy mieszkańców oraz dobrą współpracę z Zarządami Wspólnot, z zachowaniem standardów zawodowych i przepisów prawa. Współpracujemy z firmami zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji, utrzymania czystości, napraw i remontów.

Nieruchomości rozliczane są z rzeczywistych kosztów prac, co daje duże oszczędności wszystkim Wspólnotom. Dla każdej Wspólnoty prowadzona jest odrębna księgowość.

Zarządzane przez nas nieruchomości znajdują się w Warszawie m. in.: w Śródmieściu i na Woli. Były to stare zaniedbane budynki. W stosunkowo krótkim okresie naszego zarządzania, zostały w nich wyremontowane niemal wszystkie instalacje, część z nich została doposażona w centralną ciepłą wodę a część została ocieplona (z wykorzystaniem kredytów termomodernizacyjnych dofinansowywanych w 25% przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Uważamy, że przy dobrej współpracy, możemy w okresie kilku lat doprowadzić Państwa nieruchomość do wysokiego standardu pod względem technicznym i estetycznym.

     
    Z poważaniem

Iwona Jaroszewska
Leszek Pietrowski