O nas

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych od czasu wejścia w życie Ustawy o własności lokali tj. od 1995r. (jako Zarząd lub Zarządca). Jesteśmy jedną z pierwszych firm wykonujących usługi tylko dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Dbamy o interesy mieszkańców oraz dobrą współpracę z Zarządami Wspólnot.
Współpracujemy z firmami zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji, utrzymania czystości, napraw i remontów.

Staramy się we wszystkich nieruchomościach minimalizować koszty eksploatacji bieżącej, a jednocześnie w miarę możliwości wyprowadzać budynki z (czasem wieloletnich) zaniedbań remontowych.

Zarządzane przez nas nieruchomości znajdują się w Warszawie m. in.: w Śródmieściu i na Woli.

W stosunkowo krótkim okresie naszego zarządzania, zostały w nich wyremontowane niemal wszystkie instalacje, część z nich została doposażona w centralną ciepłą wodę a część została ocieplona (z wykorzystaniem kredytów termomodernizacyjnych).

Uważamy, że przy dobrej współpracy, możemy w okresie kilku lat doprowadzić Państwa nieruchomość do wysokiego standardu pod względem technicznym i estetycznym.

Zarząd DUO S.C.
Iwona Jaroszewska
Kamil Ukleja